Donaties en schenkingen

 

Ook u kunt onze vrijwilligers ondersteunen met onze projecten.

 

Mocht u niet tot de veteranen gemeenschap behoren en u bevindt zich op deze pagina dan bent u blijkbaar betrokken bij de doelstellingen van de Stichting Veteranen gemeente Dronten en wilt u een bijdrage leveren.

Wij verwelkomen vooral donaties vanuit de eigen veteranen gemeenschap, maar u begrijpt natuurlijk dat ook uw steun welkom is om te komen tot de doelstellingen welke de stichting voor ogen staat. Buiten financiële donaties worden ook materiële donaties aanvaard, weliswaar in overleg en onder bepaalde voorwaarden. U kunt contact op nemen met de secretaris van de stichting. Stuur een e-mail aan iDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Donaties

U kunt aansluiten bij de "Vrienden van Veteranen gemeente Dronten". Uiteraard zijn er ook andere manieren om Stichting Veteranen gemeente Dronten te steunen. Door jaarlijkse donaties geeft u ons de zekerheid dat wij onze projecten op lange termijn kunnen blijven voortzetten. Maar ook uw eenmalige donatie is van harte welkom en wordt door ons goed besteed!

 

Overzicht jaarlijkse donateurs:

 

                                    

 www.loko.nl                                          www.oddfellows.nl/dronten

      

 

   

 www.q4care-opleidingen.nl

 

  

Overzicht eenmalige donateurs:

             

 

 

 

Gift van een gift

Natuurlijk kunt u ook een speciale gelegenheid gebruiken om onze organisatie te steunen. Naast of in plaats van cadeaus kunt u bijvoorbeeld bij een verjaardag, huwelijksfeest of jubileum geld inzamelen wat ten goede komt aan de projecten van de Stichting Veteranen gemeente Dronten.

 

Welke wijze van donatie u ook gebruikt, 
wij willen u bij voorbaat danken voor uw steun en 
zullen er zorg voor dragen dat uw bijdrage 
optimaal besteed zal worden.

Het bestuur van de Stichting Veteranen Gemeente Dronten.

 

 

Stichting Veteranen Gemeente Dronten respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van onze dienstverlening. Dit kan het geval zijn in bijvoorbeeld 1 van onderstaande situaties:

·         Het onderhouden van onze relatie; 

·         Het sluiten van overeenkomsten met Stichting Veteranen Gemeente Dronten;

 ·         Uw aanmelding op onze nieuwsbrief;

 ·         Uw aanmelding voor een van onze netwerkbijeenkomsten of anderzijds door ons (mede) georganiseerde evenementen;

 ·         Uw verzoek tot informatie;

 ·         Of anderszins u interesse, belangstelling, contact met onze organisatie.


Wij gebruiken de door uw verstrekte informatie voor de uitvoering en afhandeling van onze activiteiten om u zo goed en uitgebreid mogelijk te infomeren en te adviseren. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, behoudens wettelijke vereisten of indien dit uit verplichtingen welke wij met u zijn aangegaan is afgesproken. Wij slaan niet meer gegevens op als strikt noodzakelijk en zullen gegevens op uw schriftelijke verzoek verwijderen, als hiervoor geen wettelijke beperking geldt of dit niet in strijd is met de afspraken die wij hierover met elkaar gemaakt hebben (denk aan gegevens die nodig zijn voor een juiste uitvoering en afhandeling van onze communicatie en activiteiten).

Het gebruik van de website www.veteranengemeentedronten.nl

Op onze website worden uw IP-adres en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Hiermee kunnen wij de gebruikerservaring van de website verbeteren. Stichting Veteranen Gemeente Dronten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Stichting Veteranen Gemeente Dronten van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u (meer) mogen worden verwerkt in het kader van onze activiteiten. We zullen er dan voor zorgen
dat wij u niet meer benaderen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Secretariaat Veteranen gemeente Dronten
Philipsdaalder 14
8253CL DRONTEN

 

Ook hebt u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door een verzoek per e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij beoordelen uw verzoek en reageren binnen vier weken.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. 

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Het gaat om de volgende gegevens:

·         de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox); 

·         het tijdstip en de duur van uw bezoek; 

·         welke pagina’s bezocht zijn; 

·         foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.


U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

 

Welkom op de website van Stichting Veteranen Gemeente Dronten, een informatieve site voor en door veteranen binnen de Gemeente Dronten.

Deze website is momenteel in ontwikkeling en zal de komende tijd verder gevuld worden met informatie en aangepast worden aan de nieuwe AVG-wetgeving

welke per 25 mei 2018 van kracht wordt. Wij vragen uw begrip voor dit ongemak!

Stichting Veteranen Gemeente Dronten maakt geen onderscheid in krijgsmachtsdeel of uitzendgebied maar is er voor alle veteranen, actief en post-actief.